A Muaythai története

A muaythai története a thai nép története. Amikor a burmai hadsereg elpusztította Ayuthaya királyi várost, elégtek az állami irattárban az értékes, a muaythai keletkezésével és történetével kapcsolatos iratok is. Azt a keveset, amit tudunk, a régi burmai, kambodzsai és a régi Chiang Mai királyi krónikákból ismerjük. Amiben általában mindenki egyetért, az a tény, hogy a muaythai az ősi thai katonák harcművészete volt. A muaythai mindig is a thai katonák kiképzésének részét képezte, amit meg kellett tanuljanak ahhoz, hogy fegyverek nélkül sikeresen megvédjék magukat. Ma a szakemberek azon vitatkoznak, hogy ennek a régi thai harcművészetnek, illetve a muaythai-nak hova nyúlnak vissza a gyökerei.

Egyesek feltételezése szerint a thaiok a népvándorlás során Kínából jöttekés harci technikájukat befolyásolták a kínaiak. De van egy másik elmélet is. Ásatásoknál talált leletek igazolják, hogy Thaiföld őslakói már azelőtt rendelkeztek a muaythaihoz hasonló technikákkal, hogy a népvándorlás megkezdődött volna. Az, hogy ezek közül az elméletek közül melyik a helyes, nem tudjuk teljes bizonyossággal kijelenteni, mivel az egyértelmű bizonyítékok a thaiok régi fővárosával együtt a tűz martalékává lettek a háborúban. Jó néhány történész foglalkozott a múltban is a muaythai történetével és ma is több thai egyetemen folynak kutatások. Most néhány olyan adat következik, amelyek helyességét történészek már igazolták.

648.

Lopburiban Kanwannadit praya (tábornok) megalapítja a Tarawadee királyságot.

  657.

  Sukatanta, egy dicső harcos, Lawo/Lopburiban megalapítja a Khao Sa Mo Kon / Sam Nak Ma Ser Korn-t, egy művészeti (és harcművészeti) és kutatói iskola csíráját, hogy a királyokat és megkoronázásuk előtt azok fiait harcművészeti kiképzésben részesítse. A király testőrsége, valamint a képzett katonák Thawung kerületben kaptak képzést.

  748. körül

  MPra Chao Pri Low Go király Dél-Kínában az Unti helység közelében, Nanchao-ban megalapítja az első független thai királyságot.

  1219.

  Por Kun Sri In Tra Tit megalapítja a Sukhothai királyságot, amelyben a muaythai első virágzását éli. Kőbe vésett feljegyzések maradtak fenn egy, a thaiok és kambodzsaiak közötti háborúról, valamint a thai harcművészetről. A Sukhotai periódusban is használatban volt a híres thai kiképzőközpont, a Sam Nak Ma Ser Korn. Por Khun Sri In Tra Tit.

  Sukhothai első királya kisebbik fiát, Phrarouongot , más néven Ramkhanghaenget elküldte a kiképzőközpontba, hogy megtanulják a harcművészetet. Ramkhanghaeng feljegyezte a tizennyolc lépcsős kiképzési folyamatot (Maya) és átadta azt apjának, aki ekkor elkezdte tanulmányozni a harcművészetet. Por Kun Ram Kam Khang a tizennegyedik fokozatig (Maya) sajátította el a harcművészetet (Tamrab Pichei Songkram). A thai állami könyvtárban még ma is megtalálható néhány példány ebből a könyvből.

  1235. körül

  Nanchaot feldúlják a mongolok, a thaiok három csoportra oszlanakés külön utakat járnak. A thai yai törzsek Burmába, a thai ar home törzsek Laoszba vándorolnak, a thai noi-ok pedig a mai Thaiföld területére. Akkoriban Burma, Laosz és Thaiföld az Utong királysághoz tartozott, amelyet Kambodzsa uralt. Ha megfigyeljük a mai burmai (myanmar lhet wyat) és laoszi (muay lay lao) harcművészetet, akkor megállapíthatjuk, hogy ezek szoros rokonságban állnak a muaythai-al. Ez érvényes mind technikákraés a versenyekre is.

  1350. körül

  Pra Chao Uthong megalapítja az Ayuthaya királyságot. Ebben az időszakban 34 egymást követő király uralkodott.

  1590.

  Ennek a periódusnak a legismertebb királya Naresuan, a fegyveres harc nagymestere volt. Kikiáltja a Burmától való függetlenséget. A saját hadseregén belül megalapítja a Sue Pa Maew Mong elitalakulatot, akik különleges fegyveres és fegyver nélküli harcra is kiterjedő képzést kaptak.

  1593.

  A Burma és Ayuthaya közötti háborúban Naresuan párbajban megöli a burmai főherceget, Min Chit Sra in Nong Karait, erre a burmai hadsereg visszavonul.

  1656.

  A Naresuant követő királyok egyike, Narai is sokat tett a harcművészet fejlődéséért. Uralkodása alatt vezették be először a profi versenyeket is, melyek nagy érdeklődésre tettek szert a lakosság körében. Korábban a versenyzők csak kb. 3-5 m hosszú „Kard Cheurk” bandázsokkal harcoltak. A küzdelmet egyszerűen egy szabad területen tartották. A küzdőteret néha egy hosszú kötéllel határolták le.

  A harcosok ekkoriban a harc közben is viselték a mongkonjukat és prajaetjüket. Nem voltak súlycsoportok és a küzdelmet kiütésig folytatták vagy addig, amíg az egyik harcos feladta a küzdelmet. Ekkoriban a thai harcművészet egy igen híres oktatója Kru Daang Tadaeng (Muray Lopburi), a legismertebb harcos pedig Chaopraya Kosatibodilek volt.

  1703.

  Pra Chao Sua (VIII. Prasanpet) király, a „Tigriskirály” is egy olyan uralkodó volt (1697-1709), aki szintén jelentős érdemeket szerzett a thai harcművészetben. Ő alapította a Ta Nai Leug szervezetet, melyben továbbfejlődött a pusztakezes harc. Itt képezték ki a királyi testőröket és a fegyver nélküli harc oktatóit.

  Más keleti harcművészetek nem igazán hatottak a thai harcművészetre, mivel a thai harcművészet annyira kifinomult volt – amit a thaiok más külföldi harcművészekkel vívott küzdelmei is igazoltak (Nai Kanom Tom-Burma) – hogy a thaiok értelmetlennek tartották „importált” technikákat bevonni a saját harcművészetükbe. Ezen kívül a thai nép mindig (és ma) is egy igen büszke nép volt, melyet csak a harcban lehet „meggyőzni”.

  Pra Chao Sua király gyakran álnéven, a testőreivel együtt vett részt a Wi Set Chai Chan-i Rad Kruad kerületben rendezett versenyeken. Pra Chao Suaról még ma is emlegetnek egy történetet. A király eszerint ismét részt vett a küzdelmekben. Mivel tudták, hogy ez a harcos igen erős, a rendező eleve több ellenfélről gondoskodott arra az esetre, ha kikapna az első ellenfél. A király elfogadta a kihívást és egymás után K.O.-val győzte le Nai Klang Mhad Tay-t, Nai Yai Mhad Laek-et és Nai Lek Mhad Nak-ot. Pra Chao Sua később a saját gyerekeit Pet és Porn herceget is edzette, akik továbbfejlesztették apjuk harcművészetét. Ebben az időben Pantainorasing, Nai Klang Mad Tai, Nai Yai Madlek és Nai Lek Madnak voltak a leghíresebb harcosok.

  1765.

  Burmai csapatok megtámadták Bang Ra Chan-t, egy kis falut. A falu lakói hősiesen védelmezték falujukat. A burmaiak csak a nyolcadik támadást követően tudták elfoglalni a falut és megölni a falu lakóit.

  1766.

  A burmaiak ismét egy hatalmas hadjáratot indítanak a thaiok ellen és megszállják Ayuthayát. Ekatat király egy tábornokának, Chao Phaya Taksinnak 500 katonával sikerül kitörnie Ayuthayából és katonáival együtt elsáncolja magát Chantaburiban.

  1767. április 7.

  A burmaiak teljesen lerombolják Ayuthayát és teljesen leég az állami könyvtár. Phaya Taksin, aki szintén egy kiváló harcos, a fővárost Tumburiba helyezi át. Számos véres harc után sikerül neki a burmaiakat ismét elüldözni. Megalapítja a Krughthonburi királyságotés királlyá koronáztatja magát.

  1770.

  Taksin hatalmát egy tábornoka, Chao Phya Chakri – Rama – megdönti, aki a királyság székhelyét Bangkokba helyezi át. A Chakri dinasztia uralkodik máig Thaiföldön. Ez a korszak emellett szintén a fegyveres- és pusztakezes harcművészet egyik csúcspontját jelenti.

  1775.

  Mangra burmai király thai hadifoglyokat küzdet burmai bokszolókkal. A thai hadifoglyok közé tartozó Nai Kanom Tom 10 burmai bokszolót győz leés győzelmével visszanyeri szabadságát. Minden év március 17-én a thai sportcsarnokokban emlékversenyt tartanak Nai Kanom Tom tiszteletére. (ezt a történetet nem lehetett eddig tényekkel alátámasztani, mivel igen nehéz a régi burmai feljegyzésekhez hozzáférni).

  1782.

  Létrejön a Muay Korat.

  1809.

  A Ram Mad Ram Muay-t ettől kezdve muaythainak nevezik.

  1809.

  A királyi palota területén II. Rama király felépíti a Wang Lang stadiont. Itt rendeznek a népnek fegyveres és pusztakezes viadalokat. A harcot, melyekben ütnek és rúgnak, korábban Ram Mad Ram Muay-nak nevezték, most átkeresztelték muaythai-á. II. Rama királyt a muaythaira egy thonburi szerzetes, Som Det Pra Wan Na Rat tanította, akinél 16 éves koráig edzett. Ezután a Ta Nai Leug szervezetnél tanult tovább.

  1824.

  Létre jön a Muay Chaya.

  1824.

  III. Rama is a Ta Nai Leugban kapta a képzését. Uralkodása alatt is folyt egy háború Laosz ellen. A laoszi sereg megpróbálta elfoglalni Korat városát. Az egykori városvezető felesége, Ying Moe, egy olyan csapatot gyűjtött maga köré, amelynek tagja nem csak a fegyveres harchoz értettek, hanem a muaythaihoz is, mivel a csapat egyes parancsnokai is Ta Nai Leugban kaptak kiképzést. A laoszi csapatokat felmorzsolták. Ez időben íródott egy muaythai könyv, 46 ábrával, ez ma is megtekinthető az állami könyvtárban.

  1848.

  IV. Rama szintén megszállott muaythai és Krabbi-Krabong harcos volt. Új törvényeket hozott, melybe bevonta a thai harcművészeteket is. Ő is a Ta Nai Leugban edzett. Uralkodása alatt a Wat Pra Si Rattana Sat Sadaramban sok versenyt rendeztek ünnepi alkalmakkor.

  1868.

  V. Rama uralkodása alatt élte a muaythai aranykorát. A királyi palotában kialakították a Sam Nak Muay Luong részleget, amely leváltotta a Ta Nai Leug szervezetet. A király edzője Luong Pol Yo Ta Nuk Yok volt, aki egyben a Sam Nak Muay Luong igazgatója is volt. A Sam Nak Muay Luong nagyban fejlesztette a muaythait. Javítottak az elavult technikákon és meghatározták a muaythai edzések irányvonalát, valamint a tanulók és oktatók besorolásának rendjét, akik a bangkoki Sam Nak Muay Liong részleg előtt tettek vizsgát. Az ország összes tájáról Bangkokba küldték a legjobb harcosokat, hogy a királyi palotában küzdjenek. Sok győztes harcos nyer felvételt a palotaőrségbe.

  Létrejön a Muay Lopburi.

  Ismert harcosai voltak: Muen Mue Man Mad (Nai Klung To Sa Art), Nai Prong Chammongthong, Nai Daeng Taiprasert (Muay Korat)

  1876.

  Június 16 – 23 között, a király nővérének hamvasztása közben Muaythai küzdelmek folynak Wat Mahataat-ban.

  1907. XI. 30.

  Ettől az évtől évente Muaythai küzdelmeket tartanak a király jelenlétében.

  1910.

  VI. Rama uralkodása alatt kitört az 1. világháború és Thaiföld katonákat küld Európába. Az európai hadseregparancsnok kérésére Pra Ya Teb Has Sa Din tábornok muaythai bemutatókat tart, amely nagy érdeklődést vált ki a katonák körében.

  1921.

  A Sanaam Suan Ku Lard labdarúgópályán tartanak küzdelmeket. A küzdőtér akkoriban közel 700 m2 volt és azt széken ülő nézők vették körül. 1921 -ig a thaiok egy szövetbe kötött kagylót viseltek mélyütés elleni védelemként. Ehhez egy kemény pamutszövetre volt szükségük. Először ezeknél a küzdelmeknél alkalmaztak vezetőbírókatbírókat, de pontozóbírókat nem, mert a versenyt k.o. vagy feladás döntötte el. Az első ökölvívó-szorítóban vívott muaythai küzdelmeket is ebben az évben rendezték a Sanaamn Suan Ku Lard (rózsakert) területén, amelyeken indiai, kínai és burmai harcosok is részt vettek. A thai-bokszolók mind legyőzték őket. Itt vezettek be órával mért menetidőt. (Azelőtt a menetidőt egy kifúrt kókuszdió-héjjal mérték, amelyet egy víztartályba tettek. Ha elmerültek, vége volt a menetnek.) A belépőjegyekből származó bevételt a Scout-osztály fegyvervásárlásra használta.

  1921.

  A kínai Kwantung tartományból származó Wushu mester, aki a hatalmas Chi-erejéről volt híres, Thaiföldön kiállt Yang Harn Ta Ley muaythai-bokszoló ellen. A kínai harcost szabályszerűen leiskolázták és több hónapot töltött kórházban.

  VII. Rama / 1925.

  Egy thai tábornok azt a feladatot kapja, hogy a Nemzeti Múzeum közelében építse fel a Sanaam Muay Lak Mueng Ta Chang stadiont, ami még nem kőépület. Először használnak ekkor 3 szorító-kötelet. 1929-ig folynak itt a küzdelmek.

  1929.

  Először használnak bokszkesztyűt a Muay Korat-ban.

  1929 november 9-én Chao Khun Ka Ta Ra Bo Di a Lumpini Parkban egy sátorban rendez viadalokat. A boksz-szorítót ekkor építik fel az európai méreteknek megfelelően és először alkalmaznak két pontozó-bírót, akik értékelték a versenyt és nyílt mód pontozásos győzelemre.

  Az 1929 decemberi Lumpini Park-beli küzdelmeknél alkalmaztak először fém herevédőt. A Lumpini Parkban egy fülöp-szigeteki bokszoló vezette be legelőször a bokszkesztyűt, melyet ezután a muaythai harcosok viseltek. Ezt megelőzően a thai-bokszolók kezeit csak bandázsokkal tekerték be.

  VII. Rama / 1934 – 1946.

  1935-ben egy gazdag kereskedő felépíti a Sa Nam Muay Suan Chao Ched stadiont, amelyet a thai hadsereg ellenőriz. 1940-ig folynak itt a küzdelmek, míg Thaiföldet elfoglalták a japánok. 1937-ben a thai Oktatási Minisztérium testnevelési részlege megalkotja a muaythai harc szabályait. 1942 – 1944 között alkalmanként szervezett versenyek vannak a Pat Tana Kran, Ta Pra Chan és Wong Wien Yai színházban.

  1941.

  Az egykori thai miniszterelnök, P. Pibulsongkram megbízást ad Thaiföld első muaythai stadionjának – a Rajadamnern stadionnak – megépítésére, a bangkoki Rajadamnern sugárúton. A háború miatt azonban elhúzódnak a munkálatok, melyeket csak a háború után kezdenek meg ismét.

  1945.

  Korszerűsítésre került a Muay Lopburi. E stílusnak ismert harcosai voltak Taweesak Singkongsi és Angkan Chompoopuang.

  1945. XII. 23.

   

  Elkészült a Rajadamnern stadion. Ennek a stadionnak az első menedzsere Pramote Puengsoonthorn volt.

  Az első promoter Kruh Chit Ampon Siu volt. Először tartották a mérkőzéseket 5 x 3 perces menetekkel, 2 perces szünetekkel. A harcosok súlyát egy régi, lovak számára készült kőmérlegen ellenőrizték. 1953. december 8-án tartották az első viadalt az újonnan épült Lumpini stadionban. A stadion első vezetője Kruh Ket Sri Ya Pai volt.

  1955.

   

  A Rajadamnern Stadion Co., Ltd. kiadja a profi muaythai első versenyszabályait.

  1958.

   

  Japán karatékák és egy fülöp-szigeteki bokszoló kihívja a muaythai harcosokat. Mindegyiket könnyen legyőzik.

  1959.

   

  A kínai Tai-Kek harcosok is sikertelenül kísérlik meg legyőzni a thaiokat a Rajadamnern stadionban.

  1960.

   

  Április 30-án a thai Som Porn Rattana Sit harcol Phnom Penh-ben a kambodzsai Zoa Zar Linnel. A thai nagy pontfölénnyel nyer. Július 23-án Phnom Penh-ben ismét találkoznak a thai és kambodzsai harcosok. A thai Rung Sak Sing E Sar KO-val nyer az első menetben Sa La Kam Put ellen. A másik thai Sa Ne Ket Song Kram szintén KO-val nyer a 2. menetben Sor Kali Kam Put ellen. A 3. thai versenyző Pong Sak Lert Kamonnak is csak egy menet kellett a kambodzsai Zor Salin Kam Put ellen, hogy KO-val legyőzze.

  1962.

   

  Egy indonéz bokszoló vállalja a kockázatot, hogy megküzd egy thai-bokszolóval, de pontozásos vereséget szenved. Áprilisban tartanak egy összecsapást Japán és Thaiföld között. Hat harcos közül a thaiok hármat KO-val, kettőt tiszta pontozással nyernek meg. Egy thait diszkvalifikáltak és a japánt hozták ki győztesnek.

   

  Májusban újra thaiok ellen lép szorítóba két japán harcos, akik időközben muaythai edzéseken képezték magukat. Az egyik japánt kiütötték, a másiknak viszont először sikerült a csoda és pontozással győzött egy thai ellen.

  1971.

   

  Dr. Sawaeng Siriplai, a Sri Na Ka Rin Wi Rot Pa La Suk Sa egyetem egy tanára először határozza meg az amatőr muaythai nemzetközi szabályait. Ugyanebben az évben tartják meg az első amatőr muaythai versenyeket a Srinakarin a Colleges of Physical Education Chiang Mai, a Maha Sarakham, a Yala és a Chon Bum egyetemek között.

  1972.

   

  Ismét harcol hat japán Thaiföldön. Ebből a hatból öt KO-val kikap, egyet kipontoznak. Még ez év augusztus végén ismét két japán érkezik Thaiföldre. Egy japán KO-val, egy pontozással kap ki.

  1973.

   

  A thai-ok két kínai Kung Fu harcost már az 1. menetben padlóra küldenek.

  1974.

   

  Újra ringbe száll öt kungfu harcos Hong Kongban. Ez esetben viszont bokszkesztyű nélkül küzdenek. Egyik Hong Kong-i harcos se jut el a 2. menetig.

   

  Manilában egy thai egyetemistát hív ki egy fülöp-szigeteki karatéka. Ezt a viadalt a thai a 2. menetben tudja megnyerni.

   

  Thaiföld és Kambodzsa közötti országos verseny. Ezt is vereség nélkül nyerik meg a thaiok.

   

  Ugyanezen év októberében egy magasrangú japán karate mester hívja ki thaiokat. Egy 40 éves muaythai edző pontozza ki a japánt.

  1975. XI. 3.

   

   

  Rajadamnern stadionban tartják a thai bokszolók és kínai Chan Tung harcosok viadalát. A thai Rawee Decha Chai technikai KO-val győz a 2. menetben a kínai Hi Ra To ellen. A thai Den Tor Ra Nee Muang Surion pedig technikai KO-val győz az 1. menetben a kínai Na Ka E ellen. A thai Sorn Nak Rob Keit Qayu Pak pontozással győz Za Wa No ellen. A thai Charn Det Wee Rapon pontozással győz Ha Ki Wa ellen.

   

  1977. III. 12.

   

   

  A Los-Angeles Auditoriumban Benny Urquidez küzd Narongnoi Kiattibandit ellen, valamint Ernest Heart Netr Saknarong ellen. A thaiok számára nem engedték meg a clinch- és könyöktechnikák alkalmazását. Ezen kívül a viadalt kilenc menetben határozták meg, ami a muaythaiban teljesen szokatlan. Benny Urquidezt a záró-gong mentette meg, Ernest Heart már az 5. menetben padlóra került.

   

  1978. VIII. 18.

   

   

  Az amsterdami Chakuriki Gym öt harcosa vállalta, hogy bemerészkedik az oroszlán barlangjába, mindet KO-val győzték le. Poe Sai Sittiboonlert a 2. menetben győzött KO-val Ron Kuyt ellen. Sa Kat Porn Tawee az 1. menetben győzött KO-val Robby Harinck ellen. See Pray Keit Som Bob az 1. menetben győzött KO-val Imro van den Sa ellen. Tarn Far Sor Pa Tip a 2. menetben győzött KO-val Faisal Karakus Eka Chai Sit ellen. Mor Art az 1. menetben győzött KO-val Ramikisoen ellen.

  1978. VI. 7.

   

   

  A Rajadamnern stadionban tartják a Thaiföld-Japán viadalt. Si Pray Kiet Sombop pontozással győz a japán Toshio Fujiwara ellen. David Amorant pontozással győz a japán Tabata ellen.

  1978. VIII. 15.

   

   

  Lumpini stadion: Thaiföld Japán ellen. Pood Pard Noi Woravut pontozással veszít a japán Toshio Fujiwara ellen. Rai Yok Keit Sambop pontozással győz Keuji Ziko Lam Sai ellen, Look Pra Ya Pichai a 3. menetben KO-val nyer Mizuhiro Yanakida ellen.

  1978. XI. 21.

   

   

  Lumpini stadion: Thaiföld Japán és Burma ellen. David Amornrat a 2. menetben KO-val nyer Higari Kenzu ellen. Santi Littichi technikai KO-val veri meg a 4. menetben Sijiya Reawot.

  1984. IX.

   

   

  Amsterdamban a holland van der Vathorst győz a thai Nonglek ellen aki a Petchmuangtrad klubban edz. Honfitársa szintén pontozással győz a thai Lomtai ellen. Néhány hónappal későbbi visszavágón, a bangkoki Rajadamnern stadionban van der Vathorst kikap Nonglektől.

  1985.

   

   

  Először rendezik meg Thaiföldön az összes iskola közötti amatőr muaythai viadalt. Yuttana Wongbandue nagymester és Charn Paiboon mester kifejleszti az amatőr muaythai védőfelszerelését, amelyet minden versenyen kötelezővé tesznek.

  1985. VII.

   

   

  Van der Vathorst Amsterdamban KO-val győz Fanta Atapong (Petchmuangtrad) ellen.

  1988.

   

   

  Az amerikai bajnok, Felipe Garciát Amerikában KO-val legyőzi egy thai. Thaiföldön Don Wilson pontozással tisztán veszít Samart Fairtex ellen.

  1989.

   

   

  A Ram Mad Ram Muay-t ettől kezdve muaythainak nevezik.

  1989. X.

   

   

  A holland Ballentine szenzációs győzelme Amsterdamban Saengtiennoi ellen.

  1990.

   

   

  Bangkokban hivatalosan megalakul a nemzetközi amatőr muaythai szövetség, az International Federation of Muaythai Amateurs (IFMA).

  1993.

   

   

  A bangkoki oktatási minisztérium testnevelési részlege külföldi muaythai oktatókkal közösen lefekteti a nemzetközi amatőr muaythai versenyek versenyszabályait.

  1994.

   

   

  Bangkokban hivatalosan megalakul egy másik nemzetközi amatőr muaythai szövetség, az International Amateur Muaythai Federation (I.A.M.T.F.)

  1995.

   

  Bangkokban tartják a nemzetközi amatőr muaythai szövetség, az I.A.M.T.F. első világbajnokságát. Megalakítják a World Muaythai Councilt, amely az első olyan profi muaythai szervezet, melyet elismer a thaiföldi Sportminisztérium (Sport Authority of Thailand).

  1997. II.

   

  Bangkokban, a nemzeti stadionban tartják az I.A.M.T.F. harmadik amatőr muaythai világbajnokságát, amelyen magyar csapat is részt vesz.

  1998. 

   

  A 13. Ázsiai Játékokon először vesz részt az amatőr muaythai az I.A.M.T.F. védőernyője alatt.

  1998. IV. 

   

  Első amatőr muaythai Európa-bajnokság a spanyolországi Calafellben, amelyen több mint 30 ország vesz részt. A magyar Balogh József 54 kg-ban bronzérmet szerez.

  2004. 

   

  Az IFMA amatőr muaythai világszövetség először vesz részt az Asian Indoor Games-en.

  2006. 

   

  A General Assembly of International Sport Federation (G.A.I.S.F., másnéven AGFIS – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alá tartozó testület) koreai ülésén az International Federation of Muaythai Amateurt (IFMA) teljes jogú tagjává fogadja. Ezzel az amatőr muaythai az IFMA keretein belül megkezdhette útját az olimpiai elismerés felé.

  2007. 

   

  Az első IFMA Európa-kupa megrendezése Singenben, a Bodeni tó mellett. 20 ország vesz rész ezen a rendezvényen.

   

  Magyarország egy kis csapattal vesz részt a Bangkokban rendezett VB-n, ahol Kiss Beatrix ezüstérmes lesz a junior női kategóriában.

  2008. 

   

  Singenben másodszor rendezik meg az IFMA kupát. Nő a résztvevő országok száma.

   

  IFMA Európa-bajokság a lengyelországi Zgorzelecben – Magyarország 4 versenyzővel képviselteti magát, Ott Éva és Józsa Ádám bronzérmes, Gödri Koppány ezüstérmes helyezést szerez.

   

  Az októberi koreai (Busan) világbajnokság ideje alatt tartott közgyűlésen az IFMA teljes jogú tagjának ismeri el a Magyar Kick-box Szövetséget.

  2009. 

   

  Az első IFMA szabályok szerint rendezett muaythai verseny Magyarországon. A november végi VB-n Bangkokban Muskotály Bálint ezüstérmes a B kategória 71 kg-ban.

  2010. 

   

  Az NOB szervezésében zajlik Pekingben 2010.08.24 – 09.04. között a SportAccord Combat Games elnevezésű rendezvény, amelyen az AGFIS által elismert 14 harcművészet vesz részt, ezek közé tartozik az amateur muaythai (IFMA) is.

   

  A bangkoki világbajnokságon Magyarország két érmes helyet szerez: a B-kategória 71 kg súlycsoportjában Muskotály Bálint, a +91 kg súlyban pedig Zentai Máté bronzérmes.

  2017.

  A Muaythai először szerepel teljes jogú résztvevőként a Világjátékokon Lengyelországban, Wroclawban.

   

  Magyarországot meghívott bíróként Vojvoda György képviselte.

  2018.

   

  Spéth Norbert májusban az IFMA Világbajnokságon Elit kategóriában ezüst érmet, Prágában az IFMA/EMF Európa-bajnokságon arany érmet szerzett szintén Elit kategóriában!

  A FISU Egyetemi világbajnokságon Elit kategóriában Nardelotti Zoltán és Hegedűs Márk is bronzérmes lett.

  Magyarország legeredményesebb korosztályos válogatott eredményeit érte el a 2018-as esztendőben.

  A junior Európa-bajnokságon Sándorfi Ajsa és Szána Patrik első helyezetek lettek, Tóth Enikő ezüst érmes lett súlycsoportjában.

  Fő támogatóink

  INFIGHTSTYLE
  BASTION GROUP
  OPEL GYULAI

  Támogatóink

  HSBC BAu Kft
  Facebook