Tisztelt Tagok! 

Értesítem Önöket, hogy a Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség 2018.02.18. napján közgyűlést tart. 

A közgyűlés helye: 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. (Danubius Hotel Aréna) 

A közgyűlés időpontja: 2018.02.18. 10:00 óra 

A tervezett napirendi pontok az alábbiak: 

1. Egységes szerkezetbe foglalt új alapszabály elfogadása 

2. Szakszövetség új logójának elfogadása 

3. Felügyelőbizottság felállítása 

4. 2018-as versenynaptár elfogadása 

5. Tagdíj emelése 

Tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az Elnökségen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. (Ptk. 3:74. § (1) bek.) 

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé – Alapszabály 12.§ (2) – a megismételt közgyűlés időpontja és helye: 

2018.02.25. 10:00 óra; 1185 Budapest, Nagybecskerek u. 32. 

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a 2018.02.18. napi közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. (Ptk. 3:76. § (3) bek., Alapszabály 12.§ (2)) 

A meghívó mellékleteként csatolásra került a tagok esetleges helyettesítésére vonatkozó szükséges megbízás (meghatalmazás), amelyet kötelező jelleggel kérek alkalmazni minden olyan tag vonatkozásában, aki képviselő útján kívánja jogait gyakorolni a közgyűlésen. Más iratot a helyettesítéseket ellenőrző Szabó László főtitkár úr nem fogad el az eddig benyújtott meghatalmazások kapcsán tapasztalt alaki és tartalmi okirati hiányosságok miatt. 

Kérem a tagokat, hogy a felügyelőbizottsági tisztségekre való jelölésüket, illetve jelentkezésüket legkésőbb 2018.02.11. napján 23:59-ig megküldeni szíveskedjenek a karolydudok@gmail.com címre. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azaz 2018.02.11. után sem jelölni, sem jelentkezni a posztra nem lehetséges! 

Budapest, 2018. február 3. 

Tisztelettel: 

Dudok Károly 
elnök

Please follow and like us:
Facebook